A Real-World Human-Machine Interaction Platform in Insurance Industry

Wei Tan, Chia-Hao Chang, Yang Mo, Lian-Xin Jiang, Gen Li, Xiao-Long Hou, Chu Chen, Yu-Sheng Huang, Meng-Yuan Huang, Jian-Ping Shen


Anthology ID:
2019.rocling-1.10
Volume:
Proceedings of the 31st Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2019)
Month:
October
Year:
2019
Address:
New Taipei City, Taiwan
Editors:
Chen-Yu Chiag, Min-Yuh Day, Jen-Tzung Chien
Venue:
ROCLING
SIG:
Publisher:
The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing (ACLCLP)
Note:
Pages:
82–91
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2019.rocling-1.10
DOI:
Bibkey:
Cite (ACL):
Wei Tan, Chia-Hao Chang, Yang Mo, Lian-Xin Jiang, Gen Li, Xiao-Long Hou, Chu Chen, Yu-Sheng Huang, Meng-Yuan Huang, and Jian-Ping Shen. 2019. A Real-World Human-Machine Interaction Platform in Insurance Industry. In Proceedings of the 31st Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2019), pages 82–91, New Taipei City, Taiwan. The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing (ACLCLP).
Cite (Informal):
A Real-World Human-Machine Interaction Platform in Insurance Industry (Tan et al., ROCLING 2019)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2019.rocling-1.10.pdf