THUMT: An Open-Source Toolkit for Neural Machine Translation

Zhixing Tan, Jiacheng Zhang, Xuancheng Huang, Gang Chen, Shuo Wang, Maosong Sun, Huanbo Luan, Yang Liu


Anthology ID:
2020.amta-research.11
Volume:
Proceedings of the 14th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (Volume 1: Research Track)
Month:
October
Year:
2020
Address:
Virtual
Editors:
Michael Denkowski, Christian Federmann
Venue:
AMTA
SIG:
Publisher:
Association for Machine Translation in the Americas
Note:
Pages:
116–122
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2020.amta-research.11
DOI:
Bibkey:
Cite (ACL):
Zhixing Tan, Jiacheng Zhang, Xuancheng Huang, Gang Chen, Shuo Wang, Maosong Sun, Huanbo Luan, and Yang Liu. 2020. THUMT: An Open-Source Toolkit for Neural Machine Translation. In Proceedings of the 14th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (Volume 1: Research Track), pages 116–122, Virtual. Association for Machine Translation in the Americas.
Cite (Informal):
THUMT: An Open-Source Toolkit for Neural Machine Translation (Tan et al., AMTA 2020)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2020.amta-research.11.pdf