GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark

Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan


Anthology ID:
2021.findings-acl.36
Volume:
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021
Month:
August
Year:
2021
Address:
Online
Editors:
Chengqing Zong, Fei Xia, Wenjie Li, Roberto Navigli
Venue:
Findings
SIG:
Publisher:
Association for Computational Linguistics
Note:
Pages:
408–420
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.36
DOI:
10.18653/v1/2021.findings-acl.36
Bibkey:
Cite (ACL):
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, and Nan Duan. 2021. GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021, pages 408–420, Online. Association for Computational Linguistics.
Cite (Informal):
GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark (Liu et al., Findings 2021)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.36.pdf
Code
 microsoft/glge
Data
GLGEBookCorpusCLUECoQAFLUEGLUEIndoNLU BenchmarkSQuADSuperGLUE