Word Graph Guided Summarization for Radiology Findings

Jinpeng Hu, Jianling Li, Zhihong Chen, Yaling Shen, Yan Song, Xiang Wan, Tsung-Hui Chang


Anthology ID:
2021.findings-acl.441
Volume:
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021
Month:
August
Year:
2021
Address:
Online
Editors:
Chengqing Zong, Fei Xia, Wenjie Li, Roberto Navigli
Venue:
Findings
SIG:
Publisher:
Association for Computational Linguistics
Note:
Pages:
4980–4990
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.441
DOI:
10.18653/v1/2021.findings-acl.441
Bibkey:
Cite (ACL):
Jinpeng Hu, Jianling Li, Zhihong Chen, Yaling Shen, Yan Song, Xiang Wan, and Tsung-Hui Chang. 2021. Word Graph Guided Summarization for Radiology Findings. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021, pages 4980–4990, Online. Association for Computational Linguistics.
Cite (Informal):
Word Graph Guided Summarization for Radiology Findings (Hu et al., Findings 2021)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.441.pdf
Code
 jinpeng01/wgsum