A Corpus for Named Entity Recognition in Chinese Novels with Multi-genres

Hanjie Zhao, Jinge Xie, Yuchen Yan, Yuxiang Jia, Yawen Ye, Hongying Zan


Anthology ID:
2023.paclic-1.39
Volume:
Proceedings of the 37th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
Month:
December
Year:
2023
Address:
Hong Kong, China
Editors:
Chu-Ren Huang, Yasunari Harada, Jong-Bok Kim, Si Chen, Yu-Yin Hsu, Emmanuele Chersoni, Pranav A, Winnie Huiheng Zeng, Bo Peng, Yuxi Li, Junlin Li
Venue:
PACLIC
SIG:
Publisher:
Association for Computational Linguistics
Note:
Pages:
398–405
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2023.paclic-1.39
DOI:
Bibkey:
Cite (ACL):
Hanjie Zhao, Jinge Xie, Yuchen Yan, Yuxiang Jia, Yawen Ye, and Hongying Zan. 2023. A Corpus for Named Entity Recognition in Chinese Novels with Multi-genres. In Proceedings of the 37th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, pages 398–405, Hong Kong, China. Association for Computational Linguistics.
Cite (Informal):
A Corpus for Named Entity Recognition in Chinese Novels with Multi-genres (Zhao et al., PACLIC 2023)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2023.paclic-1.39.pdf