Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (2006)


up

bib (full) Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation

bib
Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation

pdf bib
Which Is Essential for Chinese Word Segmentation: Character versus Word
Chang-Ning Huang | Hai Zhao

pdf bib
Multilinguality in Temporal Annotation: A Case of Korean
Kiyong Lee

pdf bib
Towards a Neuro-Cognitive Model of Human Sentence Processing
Kei Yoshimoto | Shigeru Sato

pdf bib
Enhancing Automatic Chinese Essay Scoring System from Figures-of-Speech
Tao-Hsing Chang | Chia-Hoang Lee | Yu-Ming Chang

pdf bib
English Morphological Analysis with Machine-learned Rules
Xuri Tang

pdf bib
Discovering Relations among Named Entities by Detecting Community Structure
Tingting He | Junzhe Zhao | Jing Li

pdf bib
A Full Inspection on Chinese Characters Used in the Secrete History of the Mongols
Di Jiang | Xuewen Zhou

pdf bib
An Information Retrieval Model Based On Word Concept
Chen Wu | Quan Zhang | Xiangfeng Wei

pdf bib
Discriminative Reranking for Spelling Correction
Yang Zhang | Pilian He | Wei Xiang | Mu Li

pdf bib
A User Interface-Level Integration Method for Multiple Automatic Speech Translation Systems
Seiya Osada | Kiyoshi Yamabana | Ken Hanazawa | Akitoshi Okumura

pdf bib
Efficient language model development for spoken dialogue recognition and its evaluation on operator’s speech at call centers
Kiyokazu Miki | Kaichiro Hatazaki | Hiroaki Hattori

pdf bib
Effective Tag Set Selection in Chinese Word Segmentation via Conditional Random Field Modeling
Hai Zhao | Chang-Ning Huang | Mu Li | Bao-Liang Lu

pdf bib
A Study on the Structure of Korean Knowledge Database
Yude Bi | Binhong Wu | Jianguo Xiong

pdf bib
A Comparative Study of the Effect of Word Segmentation On Chinese Terminology Extraction
Luning Ji | Qin Lu | Wenjie Li | YiRong Chen

pdf bib
TCtract-A Collocation Extraction Approach for Noun Phrases Using Shallow Parsing Rules and Statistic Models
Wan Yin Li | Qin Lu | James Liu

pdf bib
Chinese Speech Information Retrieval for Questions on Mobile Phone Operation
Kai Ishikawa | Susumu Akamine | Ken Hanazawa

pdf bib
A Chinese Dependency Syntax for Treebanking
Haitao Liu | Wei Huang

pdf bib
Multi-feature Based Chinese-English Named Entity Extraction from Comparable Corpora
Min Lu | Jun Zhao

pdf bib
Type grammar meets Japanese particles
Kumi Cardinal

pdf bib
An Approach to Automatically Constructing Domain Ontology
Tingting He | Xiaopeng Zhang | Xinghuo Ye

pdf bib
Auto-extracting Paraphrases of Letter-word Phrases in Live Texts
Zezhi Zheng

pdf bib
Japanese Ditransitive Verbs and the Hierarchical Lexicon
Akira Otani

pdf bib
The Analysis of Chinese Sentence Semantic Chunk Share Based on HNC Theory
Quan Zhang | Chen Wu | Xiangfeng Wei

pdf bib
Using Chinese Gigaword Corpus and Chinese Word Sketch in linguistic Research
Jia-Fei Hong | Chu-Ren Huang

pdf bib
Tense Markers and -ko Constructions in Korean
Hee-Rahk Chae

pdf bib
Topic-Comment Articulation in Japanese: A Categorial Approach
Hiroaki Nakamura

pdf bib
Knowledge-Rich Approach to Automatic Grammatical Information Acquisition: Enriching Chinese Sketch Engine with a Lexical Grammar
Chu-Ren Huang | Wei-Yun Ma | Yi-Ching Wu | Chih-Ming Chiu

pdf bib
Vietnamese Word Segmentation with CRFs and SVMs: An Investigation
Cam-Tu Nguyen | Trung-Kien Nguyen | Xuan-Hieu Phan | Le-Minh Nguyen | Quang-Thuy Ha

pdf bib
A language-independent method for the alignement of parallel corpora
Thi Minh Huyền Nguyễn | Mathias Rossignol

pdf bib
The Current Status of Sorting Order of Tibetan Dictionaries and Standardization
Di Jiang

pdf bib
Re-ranking Method Based on Topic Word Pairs
Tingting He | Ting Xu | Guozhong Qu | Xinhui Tu

pdf bib
A Text Classifier Based on Sentence Category VSM
Yun-liang Zhang | Quan Zhang

pdf bib
Research on Hypothesizing and Sorting the Eg Candidates in Chinese Semantic Parsing
XiangFeng Wei | Quan Zhang

pdf bib
Mining the Relation between Sentiment Expression and Target Using Dependency of Words
Zhongchao Fei | Xuanjing Huang | Lide Wu

pdf bib
Forest Driven Dependency Analysis Enhanced by Japanese Clause Structure Estimation
Satoshi Kamatani | Kentaro Furihata | Tetsuro Chino

pdf bib
A Constraint-based Morphological Analyzer for Concatenative and Non-concatenative Morphology
Farrah Cherry Fortes-Galvan | Rachel Edita Roxas

pdf bib
Statistical Survey of Monophthong Formants in Mandarin for Students Being Trained as Broadcasters
Zihou Meng | Yudong Chen | Xiaohua Li

pdf bib
The Role of Input in Acquisition of Tone Sandhi Rules in Mandarin Chinese
Yu-hsin Huang

pdf bib
Construction of Adverb Dictionary that Relates to Speaker Attitudes and Evaluation of Its Effectiveness
Toshiyuki Kanamaru | Masaki Murata | Hitoshi Isahara

pdf bib
An Activation-based Sentence Processing Model of English
Kei Takahashi | Kiyoshi Ishikawa | Kei Yoshimoto

pdf bib
Platform for Full-Syntax Grammar Development Using Meta-grammar Constructs
Aleš Horák | Vladimír Kadlec

pdf bib
The stock index forecast based on dynamic recurrent neural network trained with GA
Yixian Fang | Baowen Wang | Yongmao Wang

pdf bib
Using the Swadesh list for creating a simple common taxonomy
Laurent Prévot | Chu-Ren Huang | I-Li Su

pdf bib
The Construction of a Dictionary for a Two-layer Chinese Morphological Analyzer
Chooi-Ling Goh | Jia Lü | Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

pdf bib
A Natural Language Model of Computing with Words in Web Pages
Ze-yu Zheng | Ping Zhang

pdf bib
Chinese Organization Name Recognition Using Chunk Analysis
Jihao Yin | Xiaozhong Fan | Kaixuan Zhang | Jiangde Yu

pdf bib
1-0 Transformation Form of UTF-8
Shengyuan Wu

pdf bib
The research on Uighur speaker-dependent isolated word speech recognition
Silamu Wushour | Nuominghua Caiqin

pdf bib
HowNet Based Chinese Question Classification
Dongfeng Cai | Jingguang Sun | Guiping Zhang | Dexin Lv | Yanju Dong | Yan Song | Chao Yu

pdf bib
Machine Transliteration
Mohamed Abdel Fattah | Fuji Ren | Shingo Kuroiwa

pdf bib
Automatic Target Word Disambiguation Using Syntactic Relationships
Ebony Domingo | Rachel Edita Roxas

pdf bib
Semantic Representation and Composition for Unknown Compounds in E-HowNet
Yueh-Yin Shih | Shu-Ling Huang | Keh-Jiann Chen

pdf bib
Analysis and Processing on the Composing of Noun Conglomeration Combination
Liang Xiong | Quan Zhang

pdf bib
Learning Translation Rules for a Bidirectional English-Filipino Machine Translator
Michelle Wendy Tan | Bryan Anthony Hong | Danniel Liwanag Alcantara | Amiel Perez | Lawrence Tan

pdf bib
A Visualization method for machine translation evaluation results
Jian-Min Yao | Yun-Qian Qu | Qiao-Ming Zhu | Jing Zhang

pdf bib
Language Model Based on Word Clustering
Lichi Yuan

pdf bib
Research on concept-sememe tree and semantic relevance computation
GuiPing Zhang | Chao Yu | DongFeng Cai | Yan Song | JingGuang Sun

pdf bib
The function of DE in Chinese RCs
Zanhui Huang

pdf bib
Research on Word Segmentation for Chinese Sign Language
Yinchao Cheng | Baocai Yin | Yanfeng Sun

pdf bib
Make Word Sense Disambiguation in EBMT Practical
Feiliang Ren | Tianshun Yao

pdf bib
Implementing a Japanese Semantic Parser Based on Glue Approach
Hiroshi Umemoto

pdf bib
A Chinese Automatic Text Summarization system for mobile devices
Lei Yu | Mengge Liu | Fuji Ren | Shingo Kuroiwa

pdf bib
Representation of Original Sense of Chinese Characters by FOPC
Yajun Pei | Zhiwei Feng

pdf bib
Are Topic Constructions Licensed by A’Movement in Mandarin Chinese? - A Preliminary Study
Hsin-chang Ho

pdf bib
Word Sense Disambiguation and Human Intuition for Semantic Classification on Homonyms
Dong-Sung Kim | Jae-Woong Choe

pdf bib
Document Clustering Method Based on Frequent Co-occurring Words
Ye-Hang Zhu | Guan-Zhong Dai | Benjamin C. M. Fung | De-Jun Mu

pdf bib
An Algorithm Combining Statistics-based and Rules-based for Chunk Identification of Chinese Sentences
Rongbo Wang | Zheru Chi

pdf bib
Building Translation Memory System by N-gram
Feiliang Ren | Shaoming Liu

pdf bib
Research on Olympics-oriented Mobile Game News Ordering System
Yonggui Yang | Lei Li

pdf bib
An evaluation of the Hand-held Electronic Dictionaries Used by Chinese EFL Learners
Meilin Chen

pdf bib
Translation & Transform Algorithm of Query Sentence in Cross-Language Information Retrieval
Xiao-fei Zhang | Ke-liang Zhang | He-yan Huang