Andreas Kirkedal


2021

pdf bib
The Danish Gigaword Corpus
Leon Strømberg-Derczynski | Manuel Ciosici | Rebekah Baglini | Morten H. Christiansen | Jacob Aarup Dalsgaard | Riccardo Fusaroli | Peter Juel Henrichsen | Rasmus Hvingelby | Andreas Kirkedal | Alex Speed Kjeldsen | Claus Ladefoged | Finn Årup Nielsen | Jens Madsen | Malte Lau Petersen | Jonathan Hvithamar Rystrøm | Daniel Varab
Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa)

Danish language technology has been hindered by a lack of broad-coverage corpora at the scale modern NLP prefers. This paper describes the Danish Gigaword Corpus, the result of a focused effort to provide a diverse and freely-available one billion word corpus of Danish text. The Danish Gigaword corpus covers a wide array of time periods, domains, speakers’ socio-economic status, and Danish dialects.

2019

pdf bib
The Lacunae of Danish Natural Language Processing
Andreas Kirkedal | Barbara Plank | Leon Derczynski | Natalie Schluter
Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics

Danish is a North Germanic language spoken principally in Denmark, a country with a long tradition of technological and scientific innovation. However, the language has received relatively little attention from a technological perspective. In this paper, we review Natural Language Processing (NLP) research, digital resources and tools which have been developed for Danish. We find that availability of models and tools is limited, which calls for work that lifts Danish NLP a step closer to the privileged languages. Dansk abstrakt: Dansk er et nordgermansk sprog, talt primært i kongeriget Danmark, et land med stærk tradition for teknologisk og videnskabelig innovation. Det danske sprog har imidlertid været genstand for relativt begrænset opmærksomhed, teknologisk set. I denne artikel gennemgår vi sprogteknologi-forskning, -ressourcer og -værktøjer udviklet for dansk. Vi konkluderer at der eksisterer et fåtal af modeller og værktøjer, hvilket indbyder til forskning som løfter dansk sprogteknologi i niveau med mere priviligerede sprog.